Trajnostni razvoj

Spoštovanje človekovih pravic, zmanjšanje okoljskega odtisa, ki ga pušča naša dejavnost, in podpora lokalnemu gospodarstvu so ključne zaveze na področju družbene odgovornosti gospodarskih družb (DOGS) , ki so temelj politike rasti skupine GEFCO.

 • Skupina GEFCO izvaja program družbene odgovornosti, s katerim izboljšujemo sodelovanje z našimi zaposlenimi, strankami in partnerji, pri tem pa upoštevamo zakonodajo vsake posamezne države, v kateri delujemo. V letu 2014 se je po našem globalnem okvirnem sporazumu o družbeni odgovornosti podjetij ravnalo že 29 odvisnih družb in 2 skupni podjetji.

  Globalna notranja zaveza

  Načela, pravila in vrednote, ki nas motivirajo, so formalno zapisane v "Pravilih poslovanja", ki veljajo globalno za vso skupino GEFCO. Tako skupina kot vsi naši zaposlenci so zavezani naslednjim načelom:

  • spoštovanju temeljnih človekovih pravic,
  • spoštovanju naših strank,
  • spoštovanju naših dobaviteljev,
  • spoštovanju zaupnosti,
  • boju proti nadlegovanju in nesprejemljivem vedenju,
  • spoštovanju higiene in varnostnih pravil.

   

  Globalni dogovor ZN

  Vse od podpisa "Globalnega dogovora ZN" decembra 2009 smo v GEFCO-u vložil veliko naporov za zagotavljanje spoštovanja Desetih načel na področjih človekovih pravic, delovnih pogojev, boju proti korupciji in varovanju okolja. To delo se odraža v vrednotah naše Skupine: vključevanju, zavezanosti našim storitvam, solidarnosti in transparentnosti.

  Kot del naše akcije usklajevanja  naporov na področju DOGS z najstrožjimi pravili, redno posredujemo naše prakse v oceno našim zunanjim in notranjim deležnikom. 

 • Okoljska politika skupine GEFCO vsebuje strategijo zmanjševanja stroškov in katalizator izboljšanja praks, tako v smislu učinkovitosti kot v smislu trajnosti. GEFCO vključuje v to okoljsko politiko pet glavnih ciljev:

   

  • Zmanjšanje okoljskega odtisa s celovitim okoljskim upravljanjem.
   Načrt upravljanja z okoljem obsega vsa poslovna področja Skupine, za vsako določa posebne cilje in kazalnike. Eden glavnih izzivov te politike je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
   Kot odgovor na zahteve okoljskega foruma iz Grenella, si je GEFCO postavil ambiciozen cilj - emisije morajo rasti počasneje od rasti našega skupnega prihodka. Za doseganje tega cilja smo identificirali tri ključne akcijske točke:  pospeševanje ne-cestnih prevozov, izboljšanje učinkovitosti naše flote vozil in osveščanje naših šoferjev s tečaji ekološke vožnje.
    
  • Varovanje virov in zmanjševanje odpadkov.
   Naš načrt okoljskega upravljanja postavlja specifične cilje za zmanjšanje porabe vode in energije in nastajanja odpadkov. Naše podružnice in odvisne družbe spodbujamo k razvoju okolju prijaznih praks in iniciativ za zmanjšanje porabe vode in energije.
    
  • Upravljanje z odpadki
   V vseh državah, kjer je GEFCO prisoten, recikliramo povprečno 72 odstotkov svojih odpadkov. Zaradi standardiziranih procesov upravljanja, s katerimi dopolnjujemo lokalne spodbude, in razširjanja dobrih praks, je na tem področju naš napredek stalen.
    
  • Spodbujanje odgovornosti pri naših podizvajalcih.
   Del našega procesa izbire dobaviteljev je tudi ugotavljanje, kakšen je njihov odnos do okolja. Na primer - naši prevozniki se morajo zavezati k uporabi izključno vozil, ki so skladna s standardi Euro 5 in Euro 6.
 • SKUPNOSTI

  Povsod v svetu GEFCO in njegove ekipe vlagajo v skupnosti v katerih delujejo.

  • PODPORA LOKALNEMU GOSPODARSTVU
   Logistične dejavnosti imajo pozitiven vpliv na lokalno družbeno-ekonomsko dejavnost. Prispevajo k oblikovanju teritorijev, razvoju infrastruktur in boljši dostopnosti regij. Pri GEFC-u želimo narediti še korak več in ustvarjamo vrednost, ki jo delimo s prebivalstvom, ki je sprejelo naše poslovanje.
    
  • Kako to poteka:
   • z izbiro dobaviteljev in podizvajalcev s trgov dela področij, kjer se nahajajo naše lokacije,
   • s sklepanjem partnerstev s šolami in univerzami, ki oblikujejo naše vajence in pripravnike in spodbujajo mladino, da se usposablja za področja našega poslovanja.
     
  • SPODBUJANJE USPOSABLJANJA IN ZAPOSLOVANJA
   Kot vodilno podjetje na področju logistike vozil na svetu in specialist za industrijsko logistiko ima GEFCO več-generacijski pristop in med študenti in mladimi diplomiranci poudarja pomen svojega področja poslovanja.
   • V Franciji je GEFCO sklenil "Generacijsko pogodbo", ki daje prednost mladim in starejšim delavcem in spodbuja prenos znanja in spretnosti med generacijami.
   • V naših odvisnih družbah v vzhodni in severni Evropi ter v Rusiji so pripravniki deležni usposabljanja po svoji meri. Naš cilj je, da jih po končanem študiju tudi zaposlimo.