STRATEGIJA

Spreminjanje dobaviteljske verige naših kupcev v vrednostno verigo

Dobaviteljska veriga se je spričo dodane vrednosti, ki jo ustvarja, spremenila v strateško funkcijo. V globalnem gospodarstvu proizvajalci potrebujejo logističnega partnerja, ki jim zna ponuditi rešitve za izboljšanje njihove konkurenčnosti.

V Skupini GEFCO smo mnenja, da je naša naloga zajamčiti varnost in zagotoviti stalnost na mednarodni ravni z oblikovanjem še bolj konkurenčnih in robustnih multimodalnih transportnih shem. Svojim kupcem nudimo rešitve, oblikovane po meri posameznih projektov, in operativno odličnost, zato smo pridobili obsežno znanje o njihovih področjih in specifičnih potrebah. Naše strokovno znanje s področja logističnega inženiringa, naše pokrivanje celega sveta in sposobnost, da se vključimo v vsa poslovna področja, so glavni elementi naše ponudbe. Standardi, ki jih razvijamo tako neodvisno kot v sodelovanju s svojimi partnerji, se osredotočajo na jamčenje operativne kakovosti storitev pri vseh naših projektih po celem svetu. Razumemo, da je vidljivost pošiljk bistvenega pomena za naše kupce, zato smo povezali svoje informacijske sisteme z njihovimi in smo jim tako sposobni priskrbeti povratne informacije v realnem času. Naša organizacija je zasnovana tako, da lahko čimbolje predvidimo proizvajalčeve potrebe: naše prodajne ekipe so segmentirane glede na tržišče in vsak projekt vodi specializiran vodja projekta. S pomočjo teh stalnih prizadevanj smo se prebili med 10 najboljših ponudnikov logističnih storitev v Evropi in smo na prvem mestu v Evropi na področju logistike gotovih vozil.

Kot globalni izvajalec logističnih storitev stremimo k temu, da bi postali vodilni na svetu na področju industrijske logistike. V to je usmerjena tudi naša geografska in medsektorska raznolikost. Trenutno usmerjamo svoja prizadevanja v izboljšanje svoje ponudbe transporta z odpiranjem novih železniških koridorjev, od katerih glavni prečka Evrazijo. Vzporedno s tem se osredotočamo na mednarodni razvoj z novimi podružnicami v Srbiji, Grčiji, na Tajskem in v Vietnamu. Poleg tega se zaradi svoje močne prisotnosti v Rusiji in Centralni Aziji že razlikujemo od drugih in stremimo še k nadaljnjemu razvoju. Vse to počnemo s pomočjo medcelinske mreže 160 agencij za cestni transport, 85 agencij za zračni in pomorski transport, 55 skladišči, 85 carinskimi točkami po vsem svetu – vse to pa smo zgradili z namenom, da pomagamo svojim kupcem pri njihovem mednarodnem razvoju.

Naš strateški načrt 2020 Horizon daje vsemu temu nov smisel. Z njim se zavezujemo k trajnostnemu procesu stalnega izboljševanja, ki ga omogočajo zaposleni v Skupini GEFCO ter zahteve industrijskih in tehnoloških procesov.