Pravne navedbe

Odgovornost za spletišče

GEFCO
Družba z omejeno odgovornostjo s kapitalom 450.000 EUR
Register podjetij: Okrožno sodišče v Kopru pod številko 1/07775/00
DDV: SI 77048008

Sedež podjetja:
Ankaranska cesta 7 B
SI- 6000 KOPER, SLOVENIJA
Tel.: + 386 (0)5 66 38 770

VAŽNO

Vsi podatki, ki jih vsebuje spletišče (besedila, fotografije, ilustracije, ikone, animacije, podatkovne baze itd.) so izključna last družbe GEFCO, ali pa je njihovo uporabo posebej odobrila družba GEFCO.

 • Informacije o storitvah in njihovih značilnostih ustrezajo definiciji, ki je veljavna ob času objave v spletišču ali posodobitve na različnih straneh spletišča; navajajo se le kot informacija in se ne morejo razumeti kot pogodbeno zavezujoče.
   
 • Družba GEFCO si pridržuje pravico do sprememb tu navedenih informacij brez predhodnega obvestila, ne da bi morala zaradi tega posodobiti ta dokument. V primeru da kljub skrbnosti, s katero je bilo izdelano spletišče, ugotovite, da vsebuje napako, prosimo, da nam to sporočite.
   
 • Ob obisku spletišča družbe GEFCO potrjujete, da boste ravnali v skladu s slovensko zakonodajo v zvezi z avtorskimi pravicami in, na splošno, z mednarodnimi pogodbami in sporazumi, ki vsebujejo določila v zvezi z zaščito avtorskih pravic. Na podlagi tega ne boste: prenašali, reproducirali v celoti ali delno, prodajali, distribuirali, izdajali, objavljali in komunicirali v kakršni koli obliki podatkov ali del, zaščitenih na podlagi avtorske pravice, ki so prisotni na spletišču družbe GEFCO, ne da bi pred tem pridobili predhodno specifično dovoljenje v pisni obliki od imetnika avtorske pravice, ki ga boste priložili reproduciranemu deli ali podatku.
   
 • Spletišče www.gefco.net uporablja piškotke zato, da ga lahko stalno izboljšujemo in učinkovito izpolnjujemo pričakovanja potrošnikov. Vse informacije o piškotkih in kako jih onemogočite, so vam na voljo na strani Politika piškotkov.
 • V nekaterih delih spletišča („Poštni seznam", „Človeški viri", „Kontakt"), vas bomo morda prosili, da nam prostovoljno posredujete informacije osebne narave, kot so vaše ime, naslov in e-poštni naslov. Te informacije potrebujemo zato, da vam bomo lahko odgovorili na vaše pripombe ali zahtevke po informacijah. Poudarjamo, da nimamo namena, da bi vam spontano pošiljali e-sporočila, ampak izključno kot odgovor na vaše zahtevke.
   
 • Vsak obiskovalec našega spletišča, ki posreduje informacije družbi GEFCO, daje slednji polno pravico do posredovanja teh informacij in jo pooblašča, da jih uporablja po svoji želji. Informacije, ki jih na ta način posredujejo obiskovalci, se ne bodo štele kot zaupne ter morajo biti točne, zakonite in ne smejo škoditi interesom tretjih strani. Osebe, ki so omenjene na neki strani tega spletišča, lahko uveljavijo svojo pravico do dostopa, spremembe, popravka ali izbrisa informacij, ki se nanašajo na njih, tako da se obrnejo v pisni obliki na naslednji naslov:
  GEFCO prevozništvo in logistika d.o.o.
  Ankaranska cesta 7b
  SI-6000 Koper, SLOVENIJA