Dostopnost

Z novim znamčenjem GEFCO izpostavlja nove ambicije nedavno preoblikovane Skupine

31 januar 2018

GEFCO, globalni dobavitelj storitev v industrijski dobaviteljski verigi in vodilni akter na področju avtomobilske logistike v Evropi, je obnovil identiteto lastne blagovne znamke s posodobljenim logotipom in spremenjenim dopisom ob njem.

Nov znak GEFCO, z dopisom »Partners, Unlimited« (GEFCO: partnerji, neomejeno), odraža neomejeno ambicijo Skupine za krepitev sodelovanja s partnerji in strankami, za ustvarjanje večje dodane vrednost v celotni globalni dobavni verigi. V prihodnjih letih bo GEFCO nadaljeval z mednarodno širitvijo in inovacijami, s ciljem narediti vedno korak dlje na hitro spreminjajočem se trgu.

Pomembna preobrazba s širitvijo na nove trge

Vse od spremembe v delniški strukturi leta 2012, GEFCO krepi svoje dejavnosti, ki pokrivajo široko področje od prevoza tovora po cesti, zraku, železnici in morju do logistike četrte stranke (4PL). GEFCO obljublja, da bo svojim kupcem odvzel logistično breme in pomagal pretvoriti njihovo dobaviteljsko verigo v vrednostno verigo. S to mislijo je družba razvila nove aktivnosti, kot je na primer »GEFCO Industrial Services«, s katero upravljajo operacije z modularnimi podsklopi z visoko dodano vrednostjo v proizvodnih tovarnah kupca.

Ob ohranjanju pomembnega obsega poslovanja s PSA, ki je njegov dolgoletni kupec, je GEFCO razširil svoj portfelj strank na avtomobilskem trgu in se hkrati odprl drugim industrijskim sektorjem. Ti novi sektorji (letalstvo, proizvodnja, težka oprema, energija, farmacija in zdravje, moda, oprema za dom, hrana in elektronika) dandanes predstavljajo približno tretjino prihodkov GEFCO-a.

GEFCO je razširil svoj globalni odtis v 60-ih državah.
Zahvaljujoč 13.000 zaposlenim 90. nacionalnosti, Skupina izvaja storitve na 300 destinacijah širom sveta.

Organsko rast Skupine GEFCO je spremljala močna zunanja rast. Zlasti vključitev IJS Global, leta 2015, je družbi omogočila povečanje ponudbe špediterskih storitev, kar je utrdilo prisotnost Skupine na Kitajskem, v JV Aziji in v Združenih državah Amerike. Skupina bo nadaljevala s strategijo ciljnih prevzemov, ki jo omogoča izjemno zdrava finančna situacija.

Posodobljena blagovna znamka izraža edinstveno kulturo in močne ambicije

Posodobljena blagovna znamka GEFCO je rezultat dveletnega projekta, ki je potekal po celem svetu, s katerim so raziskovali lasten DNK za boljše razumevanje tega, kaj dela blagovno znamko edinstveno za stranke in partnerje. 

Razlikovalna prednost GEFCO-a je njegova kultura, ki smo jo poimenovali "neskončna bližina". Podprta je z odločnostjo, da s sodelovanjem izgradimo dolgoročne odnose, si pridobimo zaupanje partnerjev ter ustvarimo večjo dodano vrednost v dobavni verigi.

Luc Nadal, predsednik upravnega odbora GEFCO, je komentiral: »Naša odprtost duha in sposobnost prisluhniti in učiti se od naših partnerjev pomeni, da skupaj lahko dosežemo še več. Seveda se vse to odraža v naši posodobljeni podobi znamke z novim logotipom in novim podpisom. Rumen okvir z imenom naše znamke predstavlja okno v svet, medtem, ko naš novi podpis, “Partners, unlimited” izraža našo ambicijo in vizijo. Na ta način znova potrjujemo svojo zavezanost našim kupcem in partnerjem.«

Beseda »Partners« (Partnerji) pomeni naravnanost k sodelovanju, zaradi katere GEFCO s svojim ekosistemom (kupci, dobavitelji in zaposleni) gradi odnose, temelječe na bližini in skupni rasti. „Unlimited« (Neomejeno) izraža željo podjetja, da nenehno premika meje v smislu strokovnosti, zemljepisnega obsega, trajnostne rasti, ustvarjalnosti … in seveda inovativnosti! 

Osredotočenost na inovacije

GEFCO deluje v nenehno spreminjajočem se okolju, v katerem se potrebe kupcev in lastnosti tržišča hitro spreminjajo, družbeni in okoljski predpisi postajajo vse strožji, prelomne digitalne tehnologije pa spreminjajo proizvodne procese in življenjski slog potrošnikov.

GEFCO je že pred leti vgradil nove tehnologije v svoje upravljanje dobaviteljske verige. Zlasti »Internet of Things« (IoT) pomaga družbi pri ponudbi storitev z visoko dodano vrednostjo, zlasti v smislu sledljivosti, medtem, ko obsežna zbirka podatkov poenostavlja načrtovanje in optimizacijo logistike, kar prinaša tako prihranke, kot korist za okolje.

V želji, da bi ustregel potrebam svojih strank, ki vedno bolj iščejo storitve prilagojene prav lastnim potrebam, je GEFCO pred kratkim razvil storitev »My Car Is There«, ki končnim kupcem omogoča upravljanje dobave njihovih novih vozil preko mobilne aplikacije.

GEFCO želi spodbuditi ustvarjalno energijo znotraj Skupine, zato ustanavlja »Innovation Academy«, katere cilj je identifikacija inovativnih projektov zaposlenih in zagotavljanje ustreznih sredstev, ki podpirajo njihov razvoj.

GEFCO je privzel t.i. pristop “testiraj in se uči” za nadzor inovacij, kot so »čisti« motorji, skladiščni roboti in nadomestni deli natisnjeni na 3D tiskalnikih. Prav tako se je Skupina vključila v proces skupnih inovacij v obliki sodelovanja s pospeševalci in inkubatorji tovrstnih dejavnosti, pa tudi neposrednim sodelovanjem s start-up podjetji, šolami in laboratoriji. Tak pristop bo Skupini GEFCO omogočil rast na raznolikih področjih, kot so na primer e-flote vozil in spletni centri za vzdrževanje/popravila za potrošnike.

Luc Nadal je zaključil: »Tržišče dobaviteljske verige bo še naprej doživljalo spektakularno preobrazbo. Danes električni motorji, jutri motorji na vodik, pa vozila v souporabi in avtonomna vozila v ne tako oddaljeni prihodnosti. Obdržati moramo prednost tako, da vključujemo vse te inovacije in ponudimo svojim kupcem prave tehnične rešitve po pravi ceni in v pravem trenutku. Na nek način bomo svoj pristop k upravljanju inovacij spremenili in sicer od odzivanja na spremembe, k dejanskemu predvidevanju le-teh. Naš novi podpis znamke odraža našo zavezo, da neprestano premikamo meje in nadaljujemo svojo pot k odličnosti in rasti.«

Deli