Dostopnost

GEFCO ADRIA je prejel certifikat o dobri dristribucijski praksi (GDP)

12 december 2019

GEFCO Adria, članica Skupine GEFCO vodilnega evropskega akterja v avtomobilski logistiki in svetovnega strokovnjaka za multimodalne rešitve v dobavni verigi, je od Bureau Veritas prejela certifikat dobre distribucijske prakse, ki potrjuje zavezanost sistemu upravljanja kakovosti na področju prevozov medicinskih izdelkov v cestnem prometu. GEFCO Adria se pridružuje 15 članicam Skupine GEFCO, ki že imajo certifikat in svojim partnerjem že ponuja visoko kakovostne storitve na podorčju znanosti o življenju in zdravstvu. Predpisi GDP določajo seznam standardov, ki jih je treba upoštevati v distribucijski shemi farmacevtskih izdelkov v humani medicini.

Certifikat GDP dokazuje, da podjetje - akter v farmacevtski dobavni verigi - izpolnjuje zahteve Smernic Evropske komisije o dobri distribucijski praksi medicinskih izdelkov za humano uporabo. Dobra distribucijska praksa opisuje minimalne standarde, ki jih je treba izpolnjevati, da se zagotovita kakovost in integriteta zdravil v celotni dobavni verigi.

Farmacevtska industrija v Sloveniji je tradicionalna izvozna panoga, ki jo v celoti sestavlja več kot 500 podjetij. V letu 2018 so ustvarila okoli 2 milijarde EUR prihodkov in 200 milijonov EUR dobička. Prav tako je farmacevtski trg močan tudi na hrvaškem, kjer se je v letu 2018 povečal za 8 % na vrednost 897 milijonov EUR in predstavlja 2,1 % hrvaškega BDP z več kot 50 registriranimi farmacevtskimi podjetji.

Izpolnjevanje vse strožjih meril kakovosti dobavne verige v farmacevtski industriji je stalni izziv. Zapleteno izvajanje zahtevnega in varnega prevoza zahteva celovit pristop, ki je skladen s standardi dobre distribucijske prakse. Certifikat omogoča GEFCO Adria vstop na razvijajoči se trg in na njem v skladu s certifikatom zagotovi kakovostne storitve proizvajalcem, uvoznikom in distributerjem farmacevtskih izdelkov.

“Na slovenskem in hrvaškem trgu je omejeno število logističnih ponudnikov, ki se ponašajo z GDB certifikatom. Zato je to še en dokaz našega strokovnega znanja, ki ga zagotavljamo podjetjem iz farmacevtskega sektorja. V podjetju imamo vzpostavljen trden sistem kakovosti, ki nam omogoča, da v skladu s smernicami GDB ohranjamo kakovost in integriteto farmacevtskih izdelkov po celotni dobavni verigi preskrbe z zdravili,» je dejala Olga Danyliuk, generalna direktorica GEFCO Adria.

Nenehna zaveza GEFCA na področju znanosti o življenju in zdravstvu

Kot strokovnjak za znanosti o življenju in zdravstvenemu varstvu, ponuja GEFCO rešitve od vrat do vrat, integrirano logistiko, multimodalne in popolnoma skladne rešitve.

Lansko leto je GEFCO odprl svoje tretje namensko temperaturno nadzorovano skladišče s področja znanosti o življenju in zdravstvu, ki se nahaja v bližini letališča London Heathrow v Veliki Britaniji in dopolnjuje delujoča skladišča GEFCO Air & Sea v Franfurtu in Amsterdamu, ki se ponaša tudi s certifikatom IATA-CEIV za varne prevoze medicinskih izdelkov po zraku in morju.

Deli