NAŠA ZAVEZA KAKOVOSTI

Upoštevati roke, zagotoviti, da naši izdelki prispejo sveži, poskrbeti za zanesljivo delovanje in upravljati s stroški – vse to so izzivi, s katerimi se vsakodnevno srečuje strokovnjak za logistiko. Kot podjetje, ki si vedno prizadeva za odličnost, beleži GEFCO že 65 let delovanja v avtomobilski industriji, ki je v smislu logistike ena od najzahtevnejših na svetu. Naš proces kakovosti vodi poseben sistem upravljanja, ki podpira našo organizacijo, naše centre in poslovna območja v drugih državah.

»Zaveza kakovosti: Pravi izdelek ob pravem času na pravem mestu in po pravi ceni.«

PROAKTIVNI PRISTOP K CERTIFICIRANJU IN USTREZNOSTI

GEFCO proaktivno vgrajuje standarde in certifikate, ki jih zahtevajo kupci v logističnem sektorju, v svojem prizadevanju, da bi ustregel specifičnim zahtevam vsakega izmed tržišč, pa gre še korak dlje.

Sistem vodenja kakovosti po mednarodnih standardih

  • Certifikat ISO 9001: Ta certifikat se nanaša na sisteme za vodenje kakovosti in potrjuje, da le-ti ustrezajo kriterijem osredotočanja na kupca, zavezanosti vodstva in stalnega napredka. Celotna Skupina GEFCO je nosilec certifikata ISO 9001.
  • .Certifikat ISO 14001: Ta certifikat se nanaša na obvladovanje okoljskih tveganj. Pridobilo ga je 60 centrov GEFCO v 14 državah. Proaktivno in prostovoljno si prizadevamo za povečanje števila centrov s tem certifikatom.

Rešitve ‘po meri’

Na osnovi vaših zahtev vam lahko GEFCO ponudi tudi rešitve po meri za presoje, ocene in certificiranje za specifične storitve.

  • Ocena EcoVadis se nanaša na politiko družbene odgovornosti podjetij (CSR). GEFCO je bil ocenjen in je priznan kot eden izmed najboljših igralcev v logističnem sektorju.
  • SQAS* je specifičen za kemično industrijo in ocenjuje učinkovitost v smislu kakovosti, varnosti, okolja in dobaviteljev na področju logistike. Sedem centrov GEFCO v Nemčiji in Italiji ima ta certifikat.
  • SMETA* ocenjuje etične prakse v dobavni verigi. Dodeljen je bil celotni Skupini GEFCO.

*SQAS: Safety & Quality Assessment System / sistem ocenjevanja varnosti in kakovosti; SMETA: Sedex Members Ethical Trade Audit / presoja etične trgovine članov Sedex

GEFCO Standardi

GEFCO uporablja interne standarde za najboljše prakse: naših 400 poslovnih standardov jamči enako raven kakovosti povsod po svetu. Zunanje in interne presoje v centrih omogočajo vsakoletno oceno skladnosti s temi standardi in praksami.

 

VODENJE KAKOVOSTI: ZAVEZA NA GLOBALNI RAVNI

Kakovost, ki jo merimo z zadovoljstvom svojih kupcev, nas žene naprej. Kakovost je vedno v ospredju, ko oblikujemo strategijo Skupine, ko izbiramo način izvajanja vseh svojih aktivnosti in ko stremimo k stalnemu napredku svoje vrednostne verige.

Naš cilj: Nič napak

90% zadovoljnih kupcev*
65% enot, ki sodelujejo v sistemu »Vodenja preko kakovosti«
Skoraj 5000 izboljšav ali preventivnih aktivnosti izvedenih v 2014.

*Vir: 2013 vprašalnik o zadovoljstvu – sistem vodenja Gefco. Analiza je bila izdelana na osnovi 851 odgovorov, ki smo jih prejeli od 2.078 aktivnih mednarodnih poslovnih kupcev.

Sistem vodenja GEFCO : kakovost pri delovanju   

Naš sistem vodenja kakovosti, Sistem vodenja GEFCO (GEFCO Management System - GMS), je izdelan v skladu s standardi ISO 9001. Cilj tega sistema kakovosti je kontrola kakovosti na vseh poslovnih področjih in v vseh državah, obenem pa želimo spoštovati okolje.

Posebno orodje, posvečeno kakovosti: Sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, ki ga usmerjajo odlični vodje.

  • Proces stalnega izboljševanja: osredotoča se na stalno zadovoljstvo kupca in povečano produktivnost, na varnost in na našo ogljično nevtralno oceno. Naša prednostna naloga je zaznavanje kakršnihkoli neustreznosti.
  • Transparentne informacije: presoje in kazalce pošiljamo svojim kupcem, da smo jim v pomoč pri njihovih procesih kakovosti.

Kazalci, ki nam pomagajo ohraniti pravo smer

Uporabljamo vrsto kazalcev, s katerimi določamo smer svojemu stalnemu izboljševanju: Letno merjenje zadovoljstva kupcev, letna presoja kakovosti in ravnanja z okoljem ter KPIs (Key Performance Indicators- ključni kazalci uspešnosti).