NAŠA POLITIKA ČLOVEŠKIH VIROV

Skupina GEFCO želi svoje vrednote izkazovati skozi delo, ki ga opravlja po celem svetu. Prednostne naloge Skupine so uspešno vključevanje vsakega izmed zaposlenih in vodenje poklicne poti le-teh, obenem pa tudi spoštovanje politik s področja etike in odgovornosti.

1/ Koristi zaradi našega pregleda nad mednarodno situacijo

Ker smo mednarodno prisotni s kar 41 podružnicami, želimo okrepiti svojo globalno prisotnost in razviti svoje logistično strokovno znanje na področjih, ki beležijo veliko rast.

Pri doseganju teh ciljev se opiramo na strokovno znanje svojih zaposlenih in pri zaposlovanju vedno iščemo najboljše talente na za nas ključnih poslovnih področjih.

Vaše prednosti dela v tujini

 • Visoka raven obvladovanja tujih jezikov,
 • Specializirane izkušnje s področja logistike,
 • Poznavanje informacijskih sistemov.

 

2/ Vaš osebni razvoj je naša prednostna naloga

Razvijanje kompetenc in potenciala naših zaposlenih na vseh ravneh, na vseh štirih naših poslovnih področjih, je pomembna zahteva pri širjenju Skupine.

Ne glede na to, v katerem GEFCO centru delate, vam jamčimo enako raven in enako vsebino usposabljanja.

Vaš osebni napredek pripomore k uspehu Skupine. Ker so zahteve proizvajalcev vsak dan večje, smo zavezani rednemu osveževanju vaših veščin, ko gre za prilagajanje novim izzivom na našem poslovnem področju. 

Skozi celotno kariero boste prejemali neprekinjeno podporo, v obliki večdisciplinarnih usposabljanj kot na primer:

 • poganjanje
 • vodenje projekta
 • vodenje skupine
 • varnost
 • informacijski sistemi
 • tuji jeziki

 

3/ Zdravje & varnost sta predpogoja naših standardov pri vsakodnevnem delu

GEFCO se v svetu logistike odlikuje zaradi svoje kulture odgovornosti, osnovane na naših izkušnjah v tovrstni industriji. Ekipni duh Skupine prispeva k uveljavljanju in razširjanju naših etičnih vrednost in načel po vsem svetu.

Delovne pogoje oblikujemo tako, da jamčijo vašo varnost in dobro počutje. Pri doseganju tega cilja GEFCO tesno sodeluje s socialnimi partnerji.

V letu 2010 smo formalno opredelili svojo politiko ravnanja s poklicnimi tveganji in sprejeli SMST, sistem za upravljanje s tveganji. Ta pristop vključuje vodje, zaposlene in podizvajalce: Deležniki Skupine prevzemajo odgovornost za tveganja in se naučijo poskrbeti za lastno varnost in varnost ljudi okrog sebe.

4/ Zaposlovanje invalidnih oseb: dokaz naše podpore raznolikosti

Prepričani smo, da je raznolikost pomemben vir družbene blaginje in konkurenčnosti. Zaradi tega si prizadevamo k večji raznolikosti z oblikovanjem enakih možnosti in uvajanjem proti-diskriminatornih praks pri zaposlovanju, pa tudi z usposabljanjem in poklicno rastjo.

Vodimo proaktivno politiko, ki promovira integracijo in varne zaposlitve za invalidne zaposlene s pomočjo povečevanja osveščenosti in izobraževalnimi programi za vodje in za vse zaposlene.

Nekaj primerov dejavnosti Skupine:

 • Podpis sporazuma o zaposlovanju invalidnih oseb v Franciji leta 2008. Delež invalidnih oseb med našimi zaposlenimi danes predstavlja štiri odstotke vsega našega osebja in se stalno povečuje.
 • Povečevanje osveščenosti vodij glede vključevanja invalidnih zaposlenih v GEFCO Argentina,
 • Partnerstvo med GEFCO v Češki republiki in proizvajalcem pisarniškega pohištva, ki zaposluje invalide,
 • Sodelovanje med GEFCO v Nemčiji in vlado na področju prilagojene delovne opreme ali varnostne opreme (na primer ergonomski stoli).

5/ Zavezani smo poklicni enakosti med spoloma

 • Spodbuda enakomerni zastopanosti obeh spolov na vseh poslovnih področjih, zajamčena enaka plača in omogočanje enakih pogojev za razvoj tako moškim kot tudi ženskam,
 • ter jamstvo enake dostopnosti do poklicnih usposabljanj so za GEFCO nadvse pomembni.