carinski in davčni inženiring

Pri mednarodnem poslovanju se soočate z varnostnimi in finančnimi izzivi, ki lahko vplivajo na vašo nenehno rast. Cilj strokovnjakov v podjetju GEFCO je te izzive opredeliti in obravnavati. V vašem imenu razvijamo rešitve za povečanje vaše konkurenčnosti, s katerimi lahko zavarujete in optimizirate svoje tokove pod najboljšimi mogočimi pogoji v skladu s predpisi.

Carinski inženiring za nadzor in optimizacijo mednarodnih tokov

Naš oddelek za carinski in davčni inženiring, ki podpira povezano mrežo 200 strokovnjakov v 39 državah, izvaja:

  • Primerjalne študije tokov ter njihovih carinskih in davčnih vplivov
  • Redno spremljanje, razvrščanje in revizijske storitve
  • Poenostavljene in optimizirane rešitve (aktivno/pasivno oplemenitenje, omejeno davčno zastopanje, carinsko skladišče itd.)
  • Upravljanje teh rešitev

S svojim strokovnim znanjem s področja davčnega zastopanja zagotavljamo in optimiziramo upravljanje DDV v Evropi

GEFCO, ki je strokovnjak za davčno zastopanje že od leta 1993, uporablja svoje strokovno znanje v 28 državah Evropske unije ter v Švici in na Norveškem.

Naše rešitve davčnega zastopanja, ki temeljijo na spremljanju evropskih predpisov in inženirskih storitvah, vam omogočajo lokalno upravljanje svojih dejavnosti (skladiščenje, prodaja, predelava) ob popolnem zagotavljanju skladnosti s predpisi države, pri čemer se lahko izognete formalnostim in stroškom za ustanovitev podružnice. Naše rešitve vam tudi omogočajo optimizacijo vnaprejšnjih plačil DDV v tujini, kar ugodno vpliva na vaše denarne tokove.

Skupno strokovno znanje za povečanje vaše konkurenčnosti

Finančne prednosti in optimizirani denarni tokovi, večja učinkovitost oskrbovalne verige: Carinske in davčne rešitve podjetja GREFCO so namenjene povečanju vaše konkurenčnosti na mednarodni ravni in zavarovanju vaših tokov.

Sinergija med našim strokovnim poznavanjem carinskih postopkov, davčnega zastopanja in logistike nam zagotavlja edinstveno strokovno znanje na trgu. Naša prednost je v naši sposobnosti združevanja carinskega in davčnega inženiringa (iskanje najkonkurenčnejše rešitve) s taktičnim strokovnim znanjem: kontrolni stolp, upravljanje tokov, sistem spremljanja in sledenja.

S svojo operativno zanesljivostjo, ki temelji na integriranem multimodalnem omrežju, spodbujamo nadzor nad logističnimi in prevoznimi operacijami ter usklajevanje postopkov v celotni vaši oskrbovalni verigi.

Zakaj GEFCO?

Status AEO* v 13 državah

Carinski postopki v več kot 100 državah

Več 20 let izkušenj z davčnim zastopanjem


* Pooblaščen gospodarski subjekt

• Logistični, carinski in davčni inženiring
• Operativna odličnost
• Enotna kontaktna točka
• Polna sledljivost (Track & Trace)
• KPI's in upravljanje uspešnosti
• Nenehno izboljševanje

                    Obrnite se na svojega logističnega strokovnjaka                 

 

GEFCO zagotavlja popolne rešitve za optimizacijo vaše logistike:

EMBALAŽA, PRIMERNA ZA PONOVNO UPORABO

25 let izkušenj z izvajanjem storitev v vaši panogi

       Več informacij       

LLP-4PL

GEFCO zagotavlja popolno upravljanje vaše oskrbovalne verige.

       Več informacij