energetska logistika

GEFCO za stranke iz energetske industrije, vključno z naftno (naftne rafinerije, naftni derivati), plinsko in električno energijo in energijo iz obnovljivih virov (kot so vetrne turbine) po vsem svetu zagotavlja prilagojene, visokokakovostne, optimizirane rešitve, pri čemer poskrbi za varnost, varovanje in varstvo okolja.

Prihodna logistika

  • Optimizacija dobav nadomestnih delov, surovin in potrošnega materiala
  • Multimodalni prevoz, navzkrižno pretovarjanje in zbiranje

Odhodna logistika

  • Distribucija na mednarodni in nacionalni ravni
  • Prevoz do lokacij za distribucijo
  • Popolno upravljanje skladišč

Industrijski projekt

  • Študija izvedljivosti: predpisi, carinske omejitve in vpliv na okolje
  • Prilagojene rešitve projektnega inženiringa: multimodalni prevoz, carinski postopki, zaloge in priprava pošiljk

Zakaj GEFCO?

Več kot 300 obratov v Evropi in Srednji Aziji ter na Bližnjem vzhodu

18 obratov v 6 državah Srednjeevropske pobude, vključno z Rusijo

5 strateških železniških prog, ki Evropo povezujejo z Azijo

• Logistični, carinski in davčni inženiring
• Operativna odličnost
• Enotna kontaktna točka
• Polna sledljivost (Track & Trace)
• KPI's in upravljanje uspešnosti
• Nenehno izboljševanje

                    Obrnite se na svojega logističnega strokovnjaka                 

 

GEFCO zagotavlja popolne rešitve za optimizacijo vaše logistike:

CARINSKI IN DAVČNI INŽENIRING

GEFCO optimizira postopke in zanesljivost v energetskem sektorju.

       Več informacij       

GEO-GATEWAY RUSIJA IN OBMOČJE 1520

Strokovno znanje s področja energetike, na lokalni in mednarodni ravni

       Več informacij