skladiščenje

Kot strokovnjaki na področju industrijske logistike s povezano mrežo platform po vsem svetu strankam zagotavljamo obsežno strokovno znanje s področja oblikovanja in izvajanja rešitev za skladiščenje. Za optimizacijo vaših fizičnih in informacijskih tokov vam zagotavljamo svoje logistično strokovno zanje, orodja in logistične infrastrukture:

 • Oddelek za inženiring in projektno vodenje. Njegova naloga: pomoč pri zagotavljanju varnosti in optimizaciji vaših oskrbovalnih in dostavnih dejavnosti ter zagotavljanje preglednosti vaših tokov.
 • Sodobne in varne logistične lokacije s certifikatom AEO (pooblaščen gospodarski subjekt).
 • Integriran informacijski sistem, ki ga je mogoče preprosto povezati z vašimi sistemi.

Na voljo vam je 59 platform

Poleg inženirskih storitev in storitev za oblikovanje optimiziranih rešitev vam zagotavljamo tudi popolno upravljanje vaših skladiščnih dejavnosti od nadzora kakovosti do upravljanja embalaže.

 • Embalaža, primerna za ponovno uporabo, ki je oblikovana v skladu s tehničnimi značilnostmi sestavnih delov in proizvodnih omejitev.
 • Dejavnosti s poznejšo diferenciacijo
 • Priprava naročil in promocijskih kompletov
 • Označevanje in pakiranje
 • Zaporedni tokovi, Just In Time (JIT)
 • Upravljanje pošiljk
 • Sledljivost, sistem upravljanja skladišč (WMS)

Logistika na kraju samem

Ali želite optimizirati upravljanje svojih proizvodnih lokacij in skladišč? Zagotavljamo varne rešitve po meri, prilagojene vašim specifičnim proizvodnim zahtevam:

 • Inženiring in oblikovanje optimiziranih rešitev
 • Usposabljanje osebja za dejavnosti podjetja GEFCO
 • Izvajanje standardov kakovosti podjetja GEFCO, opredelitev kazalnikov uspešnosti
 • Upravljanje zalog, skladiščenje in storitve z dodano vrednostjo
 • Spremljanje prek vaših informativnih sistemov ali izvajanje sistema podjetja GEFCO za upravljanje skladišč (WMS)
 • Upravljanje pošiljk
 • Vzdrževanje objektov

Te rešitve nam omogočajo varno izvajanje dejavnosti in povečevanje storilnosti na podlagi večje operativne in organizacijske prilagodljivosti.

ZAKAJ GEFCO?

59 skladišč

Več kot 700 000 m2 skladiščnih površin

5 mednarodnih zbirnih platform

GEFCO v Sloveniji 

 

Skladišče v Ljubljani

Več kot 5,000 m2 skladiščnih prostorov

 

• Logistični, carinski in davčni inženiring
• Operativna odličnost
• Enotna kontaktna točka
• Polna sledljivost (Track & Trace)
• KPI's in upravljanje uspešnosti
• Nenehno izboljševanje

                    Obrnite se na svojega logističnega strokovnjaka                 

 

GEFCO zagotavlja popolne rešitve za optimizacijo vaše logistike:

LLP-4PL

GEFCO zagotavlja popolno upravljanje vaše oskrbovalne verige.

       Več informacij       

GEO-GATEWAY LATINSKA AMERIKA

Strokovno znanje podjetja GEFCO na lokalni in mednarodni ravni

       Več informacij