embalaža, primerna za ponovno uporabo

Kot pomemben akter na področju upravljanja tokov industrijske embalaže vam zagotavljamo nabor učinkovitih, okolju prijaznih in „vitkih“ rešitev za optimizacijo vaše oskrbovalne verige. Že več kot 25 let oblikujemo in razvijamo rešitve za dostavo embalaže, primerne za ponovno uporabo, do proizvodnih lokacij. Te rešitve vključujejo analizo, načrtovanje in upravljanje vaših tokov med različnimi udeleženci v oskrbovalni verigi.

 • Strokovno znanje s področja inženiringa tokov
 • 6,5 milijona zabojnikov, primernih za ponovno uporabo, v različnih velikostih
 • Rešitev IT za načrtovanje in spremljanje
 • Ekipa strokovnjakov s tega področja, odgovorna za nenehno izboljševanje: upravljanje zalog, povečevanje storilnosti
 • Posebna kontaktna točka, ki vam zagotavlja podporo od začetka do konca vaših operacij
 • 22 zbirnih in pralnih centrov za vzdrževanje zabojnikov
 • Mednarodno prometno omrežje za izvajanje rešitev za celinsko in medcelinsko dostavo

Popolna rešitev: prilagojena rešitev

 • Analiza vaših tokov in potreb glede embalaže
 • Dostava embalaže
 • Celovito upravljanje vaše verige oskrbe z embalažo: prazni zabojniki se dostavijo dobaviteljem in nato zberejo na območju obrata; naši strokovnjaki te tokove optimizirajo s „skupnim“ upravljanjem tokov zabojnikov drugih industrijskih subjektov
 • Stalno vzdrževanje skupine: nadzor kakovosti, vzdrževanje in pranje zabojnikov

GEFCO vam pomaga optimizirati vaše dobave, saj vam ni treba vlagati v embalažo, primerno za ponovno uporabo, pri čemer zagotavlja preglednost in sledljivost tokov ter nenehno razpoložljivost embalaže.

Rešitev za tokove: optimizacija vaših embalažnih tokov

Ali imate skupino zabojnikov, ki jih želite optimizirati? GEFCO vam zagotavlja podporo pri upravljanju, nadzorovanju in optimizaciji vaših embalažnih tokov:

 • Analiza tokov
 • Pregled embalaže in nadzor nad zalogami
 • Pregled embalaže in nadzor nad zalogami

Še enkrat, dobite strateško in operativno podporo za povečanje nadzora nad svojimi dejavnostmi in njihove preglednosti ter optimizacijo povezanega logističnega proračuna.

Zakaj GEFCO?

6,5 milijona svojih embalažnih enot

22 centrov za embalažo, primerno za ponovno uporabo

1,700 industrijskih strank in dobaviteljev

• Logistični, carinski in davčni inženiring
• Operativna odličnost
• Enotna kontaktna točka
• Polna sledljivost (Track & Trace)
• KPI's in upravljanje uspešnosti
• Nenehno izboljševanje

                    Obrnite se na svojega logističnega strokovnjaka                 

 

GEFCO zagotavlja popolne rešitve za optimizacijo vaše logistike:

SKLADIŠČENJE

Na voljo vam je 59 skladiščnih lokacij

       Več informacij       

GEO-GATEWAY EVROPA

Strokovno znanje podjetja GEFCO na lokalni in mednarodni ravni

       Več informacij