Dostopnost

Ali govorite o Brexitu?

Odkrijte pogosto zastavljena vprašanja

Kaj je Brexit?
Brexit je uporabljem kot kratica, ki pomeni, da Velika Britanija izstopa iz EU.

Kaj je prehodno obdobje?
Določa obdobje v katerem se bodo EU in Velika Britanija pogajali o svojih prihodnjih odnostih. Začne se z dnem, ko Velika Britanija zapusti EU in konča z 31.12.2020 ali konec leta 2021, če obstaja sporazum o morebitnem podaljšanju pred 30.6.2020. V tem obdobju bo večina veljavnih pravil ostala v veljavi.

Kaj se bo spremenilo za carino, ko bo Veliko Britanija postala tretja država (v primeru Brexita brez dogovora)?
Z obnovo mej boste morali izpolniti carinske formalnosti za čezmejno trgovino.

Kako obdelati carinske formalnosti?
Carinske deklaracije lahko izdelate sami, vendar če nimate ustreznega znanja o carinskih predpisih, lahko določite izkušenega carinskega posrednika, kot je GEFCO.

Kaj je EORI številka?
Registracija in identifikacija gospodarskega subjekta je edinstvena evropska koda, ki jo carinska uprava dodeli podjetju, ki omogoča carinske operacije v EU, ki je obvezno pred vsakim carinskim preverjanjem. Ko bo Velika Britanija zapustila evropski sistem bodo vse trenutne številke GB EORI postale neuporabne. Če želi podjetje opraviti kakršne koli carinske posle znostraj Velike Britanije, bo potrebovalo novo številko GB EORI.

Kaj se zgodi po Brexitu, če proizvajam/kupujem blago v/iz Velike Britanije?
Vaše blago ne bo več imelo porekla iz EU:

  • Če proizvajate v EU in večina surovin prihaja iz Velike Britanije
  • Če proizvajate v Veliki Britaniji

Ali bom potreboval posebne dokumente za uvoz v Veliko Britanijo ali v EU?
Z obnovo mej boste potrebovali ustrezne dokumente, kot so komercialni računi, seznam embalaže, uvozno dovoljenje ali potrdilo o poreklu ter specifične certifikate kot so fitosanitarni ali zdravstveni, morda bodo potrebni tudi drugi dokumetni, odvisno od vrste tovora.

Ali bom med uvozom plačal carino?
V primeru, da ni dogovora, bo potrebno plačati dajatve v Veliki Britaniju ali v EU. V EU bodo veljale tarife WTO za izdelke v Veliki Britaniji, v Veliki Britaniji pa bodo odvisne od novih tarif HMRC.